İskele

İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması
YER_DALYAN, MUĞLA
İŞVEREN_ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DURUM_YARIŞMA PROJESİ
PROJE TİPİ_YARIŞMA
KAPALI ALAN_650 m²

Caner Bilgin
Hasan Bulut Cebeci
İlkan Cemre Acar
Sertaç Gürel

Deniz kaplumbağaları, dekamer personeli ve günübirlik ziyaretçiler, İztuzu kumsalında aynı zemini paylaşmaktadırlar. Önerilen proje, bu müştereklik ilişkisinin bir uzantısı olarak kurgulanmıştır. Proje, 4.5km lik kumsal bandının güney ucunda bulunan DEKAMER istasyonu, otopark alanları ve günübirlik tesislerin yeniden düzenlenmesi ile birlikte, yeni bir koruma-kullanım hattı önermektedir. Aynı zamanda proje, sahilin kuzey yönünde bulunan ve tekneler ile erişilebilen alanların benzer yaklaşımlar ile yeniden düzenlenebilmesi için örnek teşkil eder. Bu sayede, kıyı ekosisteminin bütünüyle korunması ve yapısal müdahalelerin azaltılması amaçlanmaktadır. (bkz: Şema01)

DKM-09

Koruma – Kullanım
Proje, otopark alanı, kamusal rekreasyon alanları ve DEKAMER istasyonunu tek bir hat üzerinde toplamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, mevcut günübirlik kullanım tesisi ve DEKAMER alanı arasında bulunan patikanın kumsalın güney yönüne doğru kaydırılması ve ihtiyaç programı çerçevesinde talep edilen tüm işlevlerin doğu-batı aksında yeniden kurgulanması önerilmektedir. Bölgedeki tüm kamusal ve özel işlevsel alanlar, oluşturulan bu aksın güney çeperine eklenmektedir. (bkz: Şema02)

Doğal Sınırlar:
DEKAMER istasyonunu oluşturan açık ve kapalı alanlar DEKAMER alanı içerisinde bulunan mevcut ağaçlara müdahale etmeden, orman sınırının ötesine geçmeyecek şekilde konumlandırılmıştır. İstasyonunun batı yönüne devamı niteliğinde olan yaya yoluna bitişik plaj yapısı ise kumsal yuvalama bandının 30m gerisinde planlanmıştır.

 

Yaya ve Araç Sirkülasyonu
Otopark alanı girişi mevcut araç yolunun kumsala bağlandığı bölgede bulunmaktadır. Alan, kuzey yönde yaya yolu düzlemine bağlanır ve bu sayede doğu-batı aksı doğrultusunda plaj ve DEKAMER istasyonlarına ziyaretçi erişimi sağlanır. Araçların otopark dışı alana yayılmasını önlemek için gölgelikler ve doğal malzeme ile zemine yerleştirilmiş
işaretler öngörülmüştür. Yakın ve uzak çevreden getirilen deniz kaplumbağalarının rehabilitasyon merkezine taşınması ve ilgili personelin istasyona erişimi amacıyla bir servis yolu önerilmektedir. Doğal zemin üzerindeki bu yol otopark alanı ile DEKAMER istasyonunun operasyon ve personel girişlerini birbirine bağlar.

 

Altyapı Omurgası
Plaj ve DEKAMER istasyonları arasında konumlandırılmış yaya yolu aynı zamanda bir altyapı omurgası olarak tasarlanmıştır. Elektrik ve sıhhi tesisat hatlarının bu platform altında toplanması öngörülmüştür. Ayrıca otopark alanında bulunan saçakların üzerine yerleştirilmiş fotovoltaik panellerinin üreteceği enerji yoğun kullanım dönemlerinde bu hat altından DEKAMER ve plaj yapısına aktarılacaktır. Önerilen yaya yolu kumsalın batı yönüne doğru plaj yapısı ve şezlong alanlarına erişim sağlanırken , doğu yönünde ise DEKAMER istasyonuna ziyaretçi erişimini mümkün kılmaktadır.

 

Kamusal ve Özel Alanlar
DEKAMER istasyonunun batı tarafında, önerilen yaya aksının bir uzantısı olarak ziyaretçilere açık birimler olan sunum salonu, müze ve sergi alanı ile kaplumbağa tankları birbirilerine yakın ve ilişkili olarak konumlandırılmıştır. Böylelikle ziyaretçilerin tüm bu birimler arasında kolayca dolaşımı ve etkileşimi amaçlanmıştır. Kaplumbağa tankları bitişiğine yerleştirilen ve ziyaretçi erişimine kapalı olan operasyon merkezi aynı zamanda istasyonun doğu yönündeki personel ve gönüllü kullanımına ait alanlar arasında bir sınır oluşturur. Bu sayede, operasyon ve personel alanları, ziyaretçi sirkülasyonundan etkilenmeden faaliyetlerini sürdürebilir.

 

Yapı Tektoniği
DEKAMER istasyonu ve plaj yapısı döşemesi çelik konstrüksiyon ile zeminden yükseltilmiştir. Yapıyı örten saçak ise bu platform üzerine oturtulan ısıl işlem görmüş ahşap kolonlar ve makaslar sayesinde taşınmaktadır. Yapı elamanlarının modüler tasarımı sayesinde ekonomik ve prefabrik bir yapı üretimi hedeflenmiştir.

 

Yapı Ekolojisi
Yapı, tekil bir kapalı hacimden değil, saçak altında toplanmış kütlelerden meydana gelir. Bu sayede açık sirkülasyon alanları güneşten korunmuş ve kütleler arasında doğal hava akışı sağlanmıştır. Kapalı hacimlerin çeperlerinde bulunan hareketli paneller sayesinde doğal havalandırma sağlanmıştır. Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisi toplayan saçak yüzeyine kuzey-güney yönünde eğim verilmiş ve bu sayede yağmur suyunun toplanması öngörülmüştür. Önerilen pasif ve aktif sistemler sayesinde, yapının negatif karbon ayak izi değerlerine ulaşması amaçlanmıştır.

 

Diğer Projeler